Interim CIO og IT Manager

Efterspørgslen for en CIO er stigende

I dag er de fleste virksomheder og organisationers overlevelse afhængige af konstant at udvikle sig. Det involverer for de fleste, at følge med digitaliseringen, forbedre forretningssystemer og implementere nye tekniske løsninger.

En Interim CIO kan varetage opgaver inde for forskellige ansvarsområder, afhængig af virksomheden. En Interim CIOs ansvarsområde kan variere en del, afhængig af virksomhedens behov.
En erfaren Interim CIO kan lede den tekniske strategi for organisationen, i samarbejde med ledelsen. Dermed kan vedkommende være et centralt mellemled og forbinde IT-afdelingen med den resterende virksomhed.

Bli en Executive Interim hos Nordic interim.

“Digitalisering vil fundamentalt ændre vores samfund. Vi står overfor et gigantisk kompetenceskift.”

Lad os tales ved!

Vi har i Nordic Interim gennemført tusindvis af vellykkede opgaver og hjulpet hundredvis af virksomheder og organisationer. Vi har det største og bedste netværk af Interim Managers og specialister i Norden. De kan effektivt lede en forandring, skabe vækst eller udfylde en ledig stilling. Start din forandring allerede i dag og kontakt os!

Nordic Interim samarbejder med de bedste Interim CIO’s og IT managers på markedet.

IT er i stigende grad gået fra at være fokuseret på at reducere omkostninger, til at skulle arbejde sammen med forretningsstrategien. En CIO er ofte en del af ledelsesteamet, Fordi at automatiseringen sker i et stadigt højt tempo og udgør et felt i sig selv, vil rollen som CIO blive vigtigere.

Forandringsledelse indebærer at lede virksomheden, organisationen og eventuelle aktionærer, gennem tiden med forandring. Dette skal ske på struktureret vis, indtil den ønskede situation er opnået. Digitalisering og automatisering er ofte omkosteligt ift. både tid, penge og virksomhedens andre ressourcer. Det er derfor netop vigtigt, at en sådan forandring bliver implementeret effektivt og bæredygtigt.

En Interim CIO eller Interim IT Manager er ansvarlig for den generelle ledelse, samt lede out- or insourcing, digitalisering, indkøb og leveringen af resultater. Vedkommende har erfaring med kommunikation med interne aktionærer, forstår virksomhedens behov og er dygtig til at kommunikere og engagere medarbejdere.

En IT Manager eller CIO kan også varetage ansvarsområder, som normalt hører under CTO (Chief Technology Officer) eller CDO (Chief Digitalization Officer eller Chief Data Officer). Som AI bliver udviklet, vil de tekniske funktioner kræve nye færdigheder.

Læs om hvornår en Interim Manager er den bedste løsning her.

Målet er at forandringen sker så omkostningseffektivt, så vidt muligt

Uden den rigtige ledelse af forandringen, vil samtlige mål, sjældent blive nået i tide. Hvilket ofte medfører en betydelig omkostning. En dygtig forandringsleder kan sikre et godt samarbejde mellem de involverede, samt at projektet overholder den aftalte tid og budget, således virksomheden kan foretage sit egentlige virke, upåvirket af forandringen.

Det første skridt i en implementeringsprocess er, som regel, at skabe et overblik over den nuværende situation og den ønskede situation. Herunder tydeliggøre virksomhedens konkrete muligheder for at opnå det ønskede resultat. Derefter skal følgende afklares: Hvorfor gør vi det, hvordan gør vi det, hvornår gør vi det og hvem skal styre processen? Mange oplever forandring, som værende stressende, hvorfor nævnte spørgsmål er vigtige at få besvaret og få kommunikeret godt ud, således alle involverede forstår grundlaget for forandringen. 

Fordele ved at ansætte en Interim CIO eller Interim IT manager:

  • Kan varetager ansvaret som CIO, IT Manager, CTO og CDO
  • En Interim Change Leader er 100% dedikeret til opgaven
  • En Interim CIO har tidligere udført lignende opgaver med succes
  • En CIO/IT Manager har en godkendt ledelsesstil
  • Andre medarbejdere kan varetage deres daglige opgaver
  • Transformationen er udført inde for aftalt tid og budget