Projektledere fra øverste hylde.

En Nordic Interim Project Professional (IPP) sikrer succes i dit næste forretningsprojekt.

I en tiltagende kompleks, usikker og foranderlig verden med stadig hurtigere skiftende omgivelser, dagsordner, efterspørgsel, teknologier mv. er betingelserne for at lykkes med forretningskritiske projekter vanskelige.

“Nordic Interim Management har gennemført over 1.000 succesfulde Interim-projekter som den ældste Interim-leverandør i landet.”

Præcis i disse situationer giver det god mening for en virksomhed at gøre brug af Nordic Interim Project Professional.

Hvorfor bruge Nordic Interim IPP?

Nordic Interim Project Professional er et effektivt ledelsesværktøj, hvis din virksomhed eller organisation skal eksekvere på varige forandringer, som skaber ekstra værdi for virksomheden eller organisationen, dens kunder og bundlinje.

En Nordic Interim IPP kommer med:

  • Relevant fag- og branchekompetence, ofte som operativ leder for det relevante område.
  • Stærke eksekverings- og implementeringskompetencer.
  • Certificeret i projektledelse.
  • Har gennemført lignende projekter tidligere.
  • Speed: Hurtig mobilisering – 10 dage fra kundens brief til projektstart, hurtigt projektforløb, og implementering i organisationen som en del af projektet.

Scroll ned, hvis du vil læse Nordic Interims’ White Paper “Interim Project Professional”

Virksomheder, der har brugt Nordic Interim IPP, fremhæver især disse fordele:

  • Kort tid fra beslutning om et projekt til det er velbeskrevet, planlagt, og de nødvendige ressourcer og kompetencer er tilvejebragt og i funktion.
  • Tilførsel af relevant og sidste nye viden, metoder og løsninger udefra, som ellers ikke var kommet i spil.
  • Høj projektfaglighed, dyb faglig indsigt og dermed høj sikkerhed i projekteksekvering, så topledelsen føler sig tryg, inddraget og velinformeret i hele projektforløbet.
  • Hurtig implementering og synlige gevinster allerede tidligt i projektforløbet.
  • Bedre inddragelse af forretningen og større sikkerhed for solid forankring af de gennemførte tiltag i organisationen.

Projekter i udlandet

Nordic Interims’ kundekonsulent er fortsat din kontaktperson. 

Den eneste forskel er, at han finder de rette profiler i samarbejde med vores kollegaer i Valtus Alliance. 

Det er stadig Nordic Interims’ kvalitetskontrol, processer og kontaktperson, der kender din virksomhed. 

Gennem Valtus Alliance dækker vi alle lande af interesse for danske virksomheder.

Hvordan kommer man i gang?

Kontakt en Nordic Interim konsulent på tlf. 70 22 65 55.

Din kontakt, der er tidligere topleder, leder forløbet fra start til slut, fra briefing til resultat samt evaluering efter forløbets afslutning.

Normalt tager det ikke mere end 8 – 10 dage fra jeres brief til en Interim Project Professional er aktiv i jeres organisation.

White Paper om projektledelse og Interim Project Professional

Nordic Interim har udarbejdet et white paper, der udførligt beskriver konceptet Nordic Interim Project Professional. 

I dette white paper finder du også meget anden værdifuld information, der hjælper dig til at tage beslutninger om bedst mulig overordnet organisering af jeres strategiske projekter.

Udfyld formularen nedenfor og download Nordic Interims’ White Paper “Interim Project Professional”.

Navn


Læs Nordic Interims’ privatlivspolitik her.