Hvad betyder Interim Management?

Interim Management er et bemandingskoncept, der løser akutte udfordringer eller varetager forandringsprojekter.

Nordic Interim tilfører en dynamisk ressource til organisationen, når der opstår et særligt behov. Årsagerne kan være mange, f.eks. projekt- og programledelse, vækst eller transformation, turn around eller omstruktureringer, ønske om resultatforbedringer, international ekspansion, krisehåndtering, sammenlægninger eller opkøb, produktudvikling eller lancering, eller et akut opstået behov for bemanding af en kritisk post indtil en ny permanent ressource er fundet.

“En Interim Manager er en midlertidig ressource, der bringer organisationen sikkert igennem en akut opstået situation eller en klart afgrænset planlagt opgave..”

Med Total Match® tager det kun 10 dage fra en kunde henvender sig til Nordic Interim Management til Interim Manageren er på plads i organisationen. Hvis du vil vide mere om, hvorvidt Interim Management kan være den rette løsning for din organisation, så kontakt Poul Larsen, Partner på pl@nordicinterim.dk, eller +45 70 22 65 55.

Hvad gør en Interim Manager?

Interim stammer fra Latin og betyder midlertidig eller foreløbig. En Interim Manager er dermed en midlertidig ressource, der bringer organisationen sikkert igennem en akut opstået situation eller en klart afgrænset planlagt opgave. Konceptet er optimalt i forbindelse med ekstraordinær travlhed, eller når en kernemedarbejder forsvinder, og der er behov for en ressource til at løfte rollen indtil en permanent løsning er fundet.

Fordelene ved Interim Management er mange. Interim Managers er ledere og specialister, der i samarbejde med organisationen og det eksisterende team går målrettet efter en effektiv løsning, hvor team og organisation tager ejerskab som en lærende organisation. Det er højt kvalificerede og erfarne mennesker, ofte senior-profiler, der har løst lignende udfordringer med gode resultater. Interim Managers er typisk dygtige til at involvere og engagere kollegerne i projektet og der er ingen ”hvedebrødsdage”, da de som specialister har ressourcerne til at komme flyvende fra start. Som hands-on mennesker er de vant til at præstere og brænder for lige præcist den problemstilling, de er hentet ind for at løse.

Hvorfor er Interim Managers effektive? 

Interim Managers er objektive og resultatorienterede specialister, der uden at være bundet af interne sociale relationer, hierarki og historik og fri for den emotionelle tilknytning til brandet eksekverer den bedste løsning på effektiv og professionel vis og sikrer forankring i organisationen, hvor de indgår som en aktiv del af teamet. En talentfuld Interim Manager formår at aktivere organisationens eksisterende kompetencer og dermed forankre ejerskabet i organisationen også efter Interim-perioden er slut. Man kan beskrive Interim Management som en midlertidig tilførsel af specifikke nødvendige kompetencer, der bruges til analyse af problemet, udarbejde den bedste løsningsmodel og sikre gennemførsel af implementeringen. Interim Manageren er en værdifuld sparringspartner, der hjælper det team han/hun indgår i til at komme sikkert igennem processen.

I Danmark er den gennemsnitlige Interim-ansættelse ca. 7 måneder, mens gennemsnittet på europæisk plan ligger omkring 10,5 måneder.

Læs mere om Interim

Interim CEO | Interim CIO | Interim HRO | Interim CMO | Interim COO | Interim CFO | Interim salgschef | Interim Financial Controller | Interim ansættelse og kontrakt | Freelance Interim Manager | Interim supply chain indkøb logistik og procurement | Forandringsledelse: Interim Change Manager | Interim ledelse | International and cross-border Interim Management | Interim Management in Scandinavia and the Nordics