Virksomheden
Vores kunde er en virksomhed i energisektoren med omkring 1.300 ansatte, som leverer energi mv. og er i færd med at udbygge en klimavenlig og grøn energiproduktion i form af nye solcelle- og vindmølleparker. Til et igangværende vindmølleprojekt er der brug for at styrke indkøbsområdet med en Sourcing Manager (projektleder) de næste 12 måneder, indtil vindmølleparken er etableret og i drift.

Opgaven
Interim Sourcing Manager får som projektleder et selvstændigt ansvar for at drive udbud, anskaffelse og indkøb af især el-infrastruktur (kabler, transformerstationer mv.) til vindmølleparker.

Interim Managers opgaver er især at:

  • Være indkøbsprojektleder på store udbud af eksempelvis off­shore kabler, transformation onshore mv.
  • Drive opsætning af struktur og processer for udbudsdoku­men­­tation, kontrakthåndtering, markeds- og leverandør­information mv.
  • Deltage i forhandlinger og evalueringer af tilbud.
  • Overordnet styring og kontrol af udbudsdokumentation lavet af eksterne rådgivere.
  • Samarbejde med indkøbsdirektøren om styringen af indkøb til projekterne.
  • Sikre løbende effektiv Contract Management i forhold til de indgåede aftaler.

Kandidaten
Til opgaven søges en profil med erfaring fra en lignende stilling og med mindst 5 års erfaring, herunder konkret erfaring med kommercielle indkøb, udbud, Category Management, sourcing eller lignende.

En kandidat, som har erfaring med komplekse udbud og kontrakter for større anlægsprojekter, og som er fortrolig med kontrakt- og leverandørstyring.

Der efterspørges en kommerciel, forhandlings- og eksekveringsstærk profil, som selvstændigt kan drible udbuds-/indkøbsprocesser effektivt i mål. En udadvendt profil, som formår at tale og samarbejde med alle uanset forskellighed i baggrund og viden.

Gode mundlige og skriftlige kundskaber i dansk og engelsk samt gode generelle it-kundskaber er en fordel.

Der er ikke specifikke krav til uddannelse, men den rette kandidat har formentlig en økonomisk, indkøbsfaglig eller ingeniørfaglig uddannelse. En efteruddannelse i projektledelse vil være en fordel.

Opstart:  Hurtigst muligt
Varighed:
12 måneder
Geografi:
København

Er du interesseret i opgaven – send en mail til nexus@nexus-interim.dk med en kort beskrivelse af dine kompetencer samt tidligere erfaringer med lignende opgaver.