Nexus 20 år
Nexus 20 år

Nexus og interim management har været en del af ledelsesrevolutionen
de seneste 20 år.

I december år 2000 startede Nexus Interim Management, som den første professionelle interim-udbyder i Danmark, med fokus på at levere ledere og specialister i temporære stillinger. Der har været en kraftig vækst og udvikling på interim-markedet i de 20 år, og en ting står lysende klart: Kundernes behov for interim managers har været stigende i hele perioden. Samtidigt er kravene til interim managers kompetenceniveau vokset.

Det, der driver udviklingen på interim-markedet, er den hastige udvikling overalt i samfundet. Alting bliver mere komplekst med accelererende hastighed.

Denne udvikling kender alle ledere. Nye teknologier, nye konkurrenter, nye produkter i accelererende hastighed gør, at ledere har en meget mere kompleks opgave.

Dette er den vigtigste enkeltstående faktor i udviklingen af Nexus i de første 20 år. Hvordan kan kompetente ledere håndtere dette? Der er stor forskel på at være leder i dag i forhold til for bare 3 – 5 år siden.

Hvad betyder det for ledelse af virksomheder?

I Nexus taler vi med topledere hver dag, og vi har fulgt udviklingen tæt.

Her er fem af vores vigtigste observationer om dagens krav til ledelse:

1: Planlægningstiden bliver kortere.

3-års strategiplaner holder ikke. Et-års budgetter er hurtigt forældede. En passende horisont, man kan overskue, er et kvartal. For 20 år siden lavede vi kvartalsresultat og opfølgning, nu planlægger vi i kvartaler. 3-års strategier giver ikke længere mening, når vi om to år ved dobbelt så meget, som vi ved i dag. Nye teknologier, nye konkurrenter mv. Nu er det vigtigt at have en klar vision som ledestjerne og løbende tilpasse strategien for at nå visionen.

2: Fokus på kernekompetencer

Man kan som leder ikke kende til og slet ikke koncentrere sig om alt i en virksomhed. Virksomheden og dens ledelse bliver nødt til at koncentrere sig om sine kernekompetencer og udviklingen af dem – og outsource alt andet. Det er kernekompetencerne, der definerer den fremtidige konkurrencekraft. Den er man som leder ansvarlig for. Markedet startede med outsourcing af rengøring og kantine, derefter kom transaktionelle økonomiopgaver. Nu er vi hurtigt på vej at outsource alt, som ikke har med virksomhedens kernekompetence at gøre. Topledelsen skal have totalt fokus på kernekompetencen – og frigøre så meget tid og så mange ressourcer som muligt til dette.

3: Fleksible ressourcer giver konkurrencekraft, men virksomheden skal være parat

For at håndtere denne hurtige og foranderlige verden skal virksomhedens organisation være agil og fleksibel. Gamle strukturer må ikke blive en hindring for virksomhedens udvikling. Vi ser i dag mange artikler om ”The freelance (læs: interim manager) revolution”. Permanente og fleksible ressourcer skal behandles ens. De kompletterer hinanden og gør det muligt for virksomheder at udvikle sig i denne foranderlige verden. Udvælgelse af fleksible ressourcer er lige så komplekst som udvælgelse af permanente ressourcer. Onboarding af fleksible ressourcer er lige så vigtigt som onboarding af permanente ressourcer. Løbende ledelse af fleksible ressourcer er lige så vigtigt som ledelse af permanente ressourcer. Performance review & management systems er lige så vigtige for fleksible ressourcer som for permanente medarbejdere, og fleksible ressourcer er lige så meget en del af teamet som permanente medarbejdere. Det drejer sig ikke længere om at få de fleksible ressourcer ud af virksomheden så hurtigt som muligt, før de har bidraget maksimalt til virksomhedens konkurrencekraft. Apple og Google har allerede flere fleksible ressourcer end permanente og klarer udmærket at få dem til at bidrage til deres respektive førerpositioner.

4: Dynamisk tilpasning er kritisk

Tænk offensivt for at nå de nye mål og designe arbejdet, så virksomheden får det maksimale ud af de fleksible ressourcer. Konkurrenterne derude er aggressive. Lad ikke dine kompetence- og ressource-begrænsninger være en hindring for din fremtidige konkurrenceevne. Ressourcerne og kompetencerne findes derude. Hvor dynamisk, du agerer, er afgørende for fremtidens konkurrencekraft. Med den hurtige udvikling i verden er virksomhederne nødt til at agere øjeblikkeligt. Vi oplever behov for flere projekter til hurtig tilpasning til de store forandringer, og virksomhederne kan ikke have ledige positioner længe uden at konkurrencekraften svækkes. Vi ved, at kravene til interim managers kompetenceprofil er omfattende i forhold til de udfordringer, der findes lige nu. Hvis du agerer tilstrækkeligt dynamisk, kan du drage stor fordel af udviklingen.

5: Transformationsprojekter er afgørende

Husk: Udviklingen går endnu hurtigere i morgen end i dag. Transformationsprojekter er nødvendige for at have den nødvendige konkurrencekraft, og skarpe linjeledere er kritiske for at kunne eksekvere projekterne.

Interim management er kun en af de fleksible ressourcer, virksomhederne og deres ledere har brug for i fremtiden – men en vigtig en af slagsen. Det bliver vigtigt for virksomhederne og deres ledere at vælge de helt rette partnere til fremtidens konkurrencekraft. Lige så vigtigt, som at vælge de rette permanente medarbejdere. Det bliver også vigtigt for virksomhederne at vælge den rette samarbejdsform med sine samarbejdspartnere for at maksimere virksomhedens konkurrenceevne.

I Nexus har vi i 20 år været en del af denne udvikling og er i dag en betroet rådgiver for vores kunder – og vores service er et skarpslebet værktøj, der passer til tidens udfordringer. Både i hastighed og kvalitet.

Her er de vigtigste grunde til vores position:

1: Lille land, hvor få har specialiseret sig

Danmark er et lille land, og indenfor et nicheområde som interim management har kun få udbydere ressourcer til at være en professionel partner til fremtidens (og nutidens) danske vækstvirksomheder. Nexus er Danmarks største Interim Service Provider, og det har været vores mål hele vejen at udvikle os til den foretrukne samarbejdspartner for danske virksomheder.

2: Internationale behov. Internationalt netværk.

Danmark er ikke den naturlige markedsgrænse for danske virksomheder. Derfor er det vigtigt for os at have en international partner. Nexus er en del af Globalise, en førende global udbyder af interim management. Nexus kan derfor levere lokale interim managers i alle lande af interesse for danske virksomheder. Og Nexus kan levere internationale interim managers i Danmark, der har specielle kompetencer, der mangler i Danmark, og som kan være med til at skabe en fremtidig konkurrencefordel for danske virksomheder.

3: Kompetenceprofiler i verdensklasse

Igennem de 20 år har vi set en konstant stigning i efterspørgslen efter meget velkvalificerede interim managers med skarpe kompetenceprofiler, både til krævende transformationsprojekter og til krævende gap-stillinger. I dag er det ikke nok, at en interim manager har en god generel baggrund, hvis ikke den er helt relevant i forhold til virksomhedens opgave, og den skal være krydret med videreuddannelse indenfor den seneste teknologiske udvikling, f.eks. digitalisering. Konkurrencen er global, og der findes mange dygtige konkurrenter derude, som gerne vil stjæle markedsandele. Det kræver top-tunede danske virksomheder for at begå sig i konkurrencen.

4: Konstant i udvikling

Nexus har flere initiativer i gang for at sikre, at vi kan blive ved med at være den bedste samarbejdspartner for danske virksomheder i den eksplosive udvikling, vi ser p.t., og vil se fremadrettet. I Nexus mærker vi lige så meget den hurtige udvikling i samfundet, som vores kunder: Vi skal også koncentrere os om vores kernekompetencer – som er:

  • At forstå vores kunders udfordringer
  • Rådgive vores kunder, så de får de bedste fleksible ressourcer
  • – og finde dem på få dage
  • Sikre de rette kontraktforhold
  • Samt sikre, at interim managers får de bedste betingelser i virksomheden for at skabe de bedste resultater, som styrker vores kunders konkurrenceevne.

De seneste 20 år har været en meget spændende tid. De næste 20 år bliver end mere spændende. Dem planlægger vi at være en aktiv del af.