Interim CFO/Økonomichef

Hvad kan en Interim CFO eller økonomichef hjælpe med?

En Interim CFO er en fungerende CFO, der bl.a. kan lede en forandring, en transformation, støtte virksomheden ved opkøb eller hvis I er truet med lukning. En Interim CFO kan besætte en ledig stilling i en afgrænset periode, indtil den nye CFO er rekrutteret. En Interim Manager kan starte med det samme og kommer med de helt rigtige kvalifikationer og har prøvet en lignende opgave før i en lignende virksomhed.

Lad os tales ved!

Vi har i Nordic Interim gennemført tusindvis af vellykkede opgaver og hjulpet hundredvis af virksomheder og organisationer. Vi har det største og bedste netværk af Interim Managers og specialister i Norden. De kan effektivt lede en forandring, skabe vækst eller udfylde en ledig stilling. Start din forandring allerede i dag og kontakt os!

Hvilke specifikke kompetencer har en Interim CFO/økonomichef?

De Interim CFOs vi samarbejder med, har mindst 15 års erfaring med forandringsledelse fra forskellige typer virksomheder og brancher, oftest fra en international sammenhæng. De har en bred vifte af viden, kompetencer og erfaringer inden for forskellige økonomiske funktioner. Herunder bl.a. regnskab, konsolideret regnskab, rapportering, Business control, finance og implementering.

De fleste har også erfaring med børsnoteringer, opkøb, carve-outs, buy-outs med mere. Alle vores samarbejdspartnere er verificerede ledere, som er vant til at håndtere akutte og komplicerede situationer, der kræver både hurtig handling og resultater.

 

Hvorfor bruge en Interim CFO/økonomichef?

Et problem skal løses – her er en Interim CFO eller økonomichef en sikker og omkostningseffektiv løsning. Står virksomheden over for en forandring, turnaround, integration af en opkøbt virksomhed, implementering af et nyt forretningssystem eller afvikling af en virksomhed, kan en Interim CFO sikre, at projektet ledes effektivt i mål. Det kan også være i forbindelse med en ledig stilling, hvor en midlertidig CFO hurtigt kan træde til og hjælpe, så forretningen kører videre og momentum bevares indtil den faste CFO, økonomichef eller regnskabschef er fundet.

En Interim CFO kan også støtte den eksisterende CFO i et specifikt projekt. Vores kundesegment er bredt og vi har bl.a. kunder, som er børsnoterede og privatejede virksomheder, samt virksomheder i den offentlige sektor.  

Ved at bruge en Interim CFO, opnår virksomheden hurtige resultater i form af øget vækst, reducerede omkostninger, mere effektive processer, gennemførte forandringer eller som faglig støtte til specifikke projekter.

Eva Kaijser, er en af de Interim CFOs vi har æren af at arbejde sammen med. Hun udtaler, at et eksempel på en opgave er, når en CFO eller økonomichef ikke har tid eller kapacitet til at udføre f.eks. en børsnotering, et opkøb eller en rekonstruktion. ”Det er her, jeg gør mest gavn. Den ene dag er jeg i en virksomhed der ligger i toppen og den næste dag er de under en rekonstruktion. Det er det, der driver mig.”

12 eksempler på hvor I måske har brug for en Interim

1. Holde momentum i en forandringsproces

Opgaven som CFO er ofte at skabe stabilitet under en større transformation. En transformation kan være alt fra ændring af en forretningsmodel, indtage nye markeder, til at udvide eller tilpasse en virksomhed nye markedsforhold. Gennem alle ændringer, skal virksomhedens grundlæggende processer, på det økonomiske område, stadig fungere. Dette er CFO’ens hovedansvar. CFO’ har ofte også en strategisk rolle, ved siden af CEO’en og ledelsen, i at identificere de store ændringer der skal implementeres samt er involveret i det praktiske arbejde under implementeringen.

2. At lede en turnaround

CFO’ens opgave er ofte at lede processer, når en virksomhed har problemer med rentabiliteten. For at udføre en turnaround, skal problemområderne analyseres grundigt, for at klargøre hvilken udvikling og strategi, som vil kunne løse problemerne. I vanskelige situationer kan den bedste løsning være at opløse virksomheden. 

Den midlertidige CFO eller økonomichef der leder turnaround’en, vurderer årsagerne og udvikler en strategisk plan, med øjeblikkelig start. Helt generelle tiltag, er f.eks. at sænke omkostningerne ved produktionen, effektivisere indkøbsorganisationen, genforhandle med leverandører, banker og investorer og via analyserer at tydeliggøre hvad der er nødvendigt for en succesfuld kursændring. Under en turnaround, bør det primære fokus være på processer, strukturer, omkostninger og salg. For at komme i mål har I brug for en erfaren leder, der evner at motivere organisationen, og har løst lignede opgaver tidligere og med succes.

Læs interview om at udføre en turnaround her.

3. At gennemføre opkøb eller frasalg

Når man foretager et opkøb eller et frasalg, er der ofte en vis utålmodighed fra ejerkredsen og bestyrelsen, for at forventninger bliver til virkelighed. Men hvis processen går for hurtigt og ikke er ordentligt styret, kan det gå galt. For at lede den komplekse proces med M&A eller frasalg, skal I have viden, og gerne erfaring, med alt fra analysering af nye forretningsmuligheder, til forhandlinger med banker og investorer. Derudover, er det selvfølgelig vigtigt at finde den rigtige køber, udføre en due diligence mm.

At drive og lede disse komplekse processer kræver erfaring, kompetencer og de rigtige ressourcer for at lykkes. Interne ressourcer er typisk optaget af andre opgaver og vil ofte være et kompromis på erfaring og kompetencer Det kan derfor betale sig at tilføre midlertidige ressourcer og specifikke kompetencer, i form af en Interim CFO, som ikke er del af organisationens normale strukturer. En Interim Manager kommer med friske øjne og kan gennemføre de nødvendige tilpasninger og indfri forventningerne fra CEO, bestyrelsen og ejerne.

Se case vedr. en Interim Manager ved opkøb her.

4. At gennemføre en børsnotering

En børsnotering er en tidskrævende, dyr og kompleks proces. For at gennemføre en  børsnotering (Initial Public Offering) kræves stor viden og erfaring til alle trin i processen. Herunder kendskab til både regler og retningslinjer, samt et indgående kendskab til det relevante aktiemarked for virksomheden. Normalt er det virksomhedens CFO, der leder og driver børsnoteringen, og som sikrer at den rette ekspertise inden for intern revision, risikostyring, investor-relationer, regulatorisk overholdelse og at det juridiske er i orden. Det kan betyde at CFO’en har svært ved at lede den daglige forretning, her kan det være en god idé at hente ekstern support, i form af en Interim Finansiel Rådgiver, IPO ekspert eller en CFO. En Interim Manager kan lede hele processen, eller hjælpe med dokumentation og data, etablere investor relations-programmer eller have ansvaret for, at de rigtige interne revisionsprocesser med mere, er på plads. CFO’er med erfaring i at gennemføre børsnoteringer, ved hvordan de skal kommunikere med eksterne interessenter og har veletablerede relationer til investorer og analytikere. En Interim CFO sikrer stabilitet i både processen og organisationen.

5. At sætte strukturer og udføre processer

CFO’ens hovedopgave er at sikre sig de økonomiske processer og strukturer, såsom rapportering, forretningskontrol og forecasting fungerer. Krav til effektivitet, hastighed og nøjagtighed, gør dette til et udfordrende område. Hvis de nødvendige strukturer og processer mangler eller ved opstart af nye processer på grund af vækst, fusion eller manglende lederskab, kan en Interim CFO have stor værdi. En Interim CFO med erfaring fra de konkrete processer, kan få alt til at fungere til tiden og inden for det aftalte budget.

6. At opbygge en økonomifunktion

For at virksomheden skal følge med udviklingen er det vigtigt at økonomifunktion tilpasses og følger med de aktuelle forhold og muligheder i forhold til kompetencer og processer. I takt med at virksomheden vokser, stilles der nye krav og regler til økonomifunktionen. En Interim CFO kan opbygge en økonomifunktion, der både har de rette færdigheder og klar til vækste på længere sigt.

7. At analysere virksomheden for problemområder

Hvis virksomheden taber penge og du ikke ved hvorfor eller hvor problemet ligger, så kræves der en analyse. At analysere virksomheden for at finde årsagen til problemet, er et komplekst projekt, og ledelsen er ikke altid den bedst egnede til at lede denne. At hente en erfaren person ind uden for organisationen, med friske øjne, og som tør sætte spørgsmålstegn ved gamle sandheder, er en hurtig, sikker og effektiv måde at finde ud af, hvor du taber penge og hvorfor. En analyse som kan føre til værdifulde ændringer og højne både kvalitet og effektivitet.

En Interim CFO eller Interim Project Leader starter med at lægge en strategi for forløbet og udfører derefter de aftalte analyser og procedurer. I mellemtiden kan jeres virksomhed holde fokus på den daglige forretning

8. At føre virksomheden insolvens eller konkurs

I tilfælde af insolvens skal der handles hurtigt for at undgå rekonstruktion eller konkurs. På et tidligt stadie er det måske nok, blot at forhandle med banker, udlejere, kunder eller leverandører. Det er vigtigt, at I handler hurtigt og hvis I ikke har de rette kompetencer i organisationen til at redde virksomheden kan en midlertidig CFO/Projektleder være den ekstra ressource som kan hjælpe jer gennem krisen. En Interim CFO eller Projektleder kommer med erfaringer fra lignende situationer og kan sikre, at de nødvendige tiltag bliver taget.

9. At tilføje ro og stabilitet ved manglende ledelse

Den tidligere CFO eller økonomichef havde ikke de rette lederevner, eller stillingen har været ubemandet i en længere periode og organisationen er umotiveret, bekymret og præsterer dårligt. I sådanne situationer kan en Interim CFO træde til med kort varsel og tilføre stor værdi. En Interim CFO vil hurtigt kunne stabilisere situationen og tage lederrollen. Det giver ro og giver den kommende nye CFO et veloplagt team og et godt grundlag for fortsat vækst. En umotiveret eller bekymret virksomhed, er ikke en velfungerende virksomhed, og leverer ofte også utilfredsstillende resultater. En Interim CFO vil hurtigt stabilisere situationen og tage lederrollen. Når den nye økonomichef/regnskabschef tiltræder, er processerne på plads, teamet præsterer og er motiveret – et godt grundlag for fortsat vækst.

10. At stabilisere situationen når en stilling er ubemandet

Det tager tid at rekruttere og der findes muligvis ikke et internt alternativ i organisationen, som kan varetage stillingen midlertidigt. En Interim CFO kan hurtigt komme på plads, overtage ansvaret og bevare stabiliteten. Når den nye CFO tager over, er processerne på plads og der er et godt udgangspunkt for vækst.

11. At støtte/lede specifikke projekter

Projekter er en del af hverdagen i alle organisationer. Udvikling lig med overlevelse. Men mangel på tid forhindrer ofte CFO’en i at lede de nødvendige projekter. En erfaren Interim Projektleder vil hurtigt kunne lægge strategi, sætte mål og lede projekterne, mens CFO’en driver den daglige forretning.

12. At lede implementeringen af nye forretningsmodeller

Udviklingen af forretningssystemer og modeller står aldrig stille og især ikke digitale løsninger og automatisering af processer. CFO’en skal konstant holde sig opdateret med udviklingen og tage ansvar for implementering af nye systemer og/eller videreudvikling. At introducere systemer, der skaber mere værdi og lede implementeringer uden at det tager for mange meget energi og tid fra organisationen, er en kompetence, som en Interim Projektleder mestrer fuldt ud. Ved at ansætte en Interim CFO, kan I være sikre på at jeres nye system implementeres til planlagt tid og på budget.

“Det der tiltrækker mig som Interim Manager er at drive forandring, lede og at jeg tydeligt ser resultatet af mit arbejde. I modsætning til ledelseskonsulenter er jeg ”hands-on” og driver forandringen sammen med mine kollegaer som én i teamet.”

Vi er med jer hele vejen

Når et behov opstår, hjælper vi med at analysere situationen og jeres behov, hvorefter vi finder de bedst egnede kandidater, til at løse netop jeres udfordring. Gennem hele forløbet, arbejder vi tæt sammen med både kunden og Interim Manageren, for at sikre, at opgaven forløber som planlagt og at forandringen er stabil og sker som ønsket.

Læs mere om vores arbejde her.

Ofte stillede spørgsmål om Interim CFO

Hvilke ansvarsområder kan en Interim CFO varetage?
 • CFO /Chief Financial Officer
 • Financial Manager/Director
 • Interim Project Manager for et specifikt projekt, som f.eks. M&A, IPO eller proces fastsættelse
 • Head of Accounting/Head af Group Accounting
 • Head of Business Control/Head of Group Business Control
 • Project Lead IPO, Carve-Out eller M&A
 • Treasury 
 • AML
Hvornår har jeg brug for en Interim CFO?
 • I forbindelse med en transformation eller en turnaround
 • Ved insolvens
 • I tilfælde af M&A, integration, eller carve-outs
 • Ved forberedelse og udførsel af en børsnotering
 • Ved implementering af processer og strukturer
 • Ved manglende interne kompetencer eller ledelse
 • Ved behov for support til specifikke projekter
 • I tilfælde af en ubemandet stilling
 • Ved implementering af nyt forretningssystem
Derfor skal I vælge at bruge en Interim CFO?

En Interim CFO er et sikkert og omkostningseffektivt valg, når jeres virksomhed står overfor en transformation, en turnaround, en integration, implementering af nyt forretningssystem, opkøb eller frasalg, eller når I skal besætte en ubemandet stilling, midlertidigt. En Interim CFO kan også træde til med kort varsel og støtte den eksisterende CFO i et specifikt projekt. Det gælder både for børsnoterede og privatejede virksomheder, samt i den offentlige sektor. Ved at ansætte en Interim CFO, opnår jeres virksomhed de ønskede resultater til aftalt tid og budget. Resultaterne kan være i form af øget vækst, gennemførte forandringer eller som Interim CFO i en afgrænset periode, indtil den nye CFO er rekrutteret.

Er I specialiseret inden for et bestemt område?

Nej, vi dækker og har erfaring inden for alle brancher og forretningsområder i erhvervslivet og den offentlige sektor.

Har I Interim Managers i hele Danmark?

Ja, vi har Interim Managers i hele Danmark og løser opgaver i hele landet.